Arbeidsongevallenverzekeringen

Hebt u personeel in dienst? Dan moet u een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Zo zijn uw werknemers gedekt als ze een ongeval hebben tijdens hun werk én op weg naar het werk.

Een verplichte verzekering

In België is iedere onderneming verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de personeelsleden die ze in dienst heeft. Het geldt voor voltijdse en deeltijdse werknemers, voor vast personeel en tijdelijke krachten.

Bent u zelfstandige en hebt u geen personeel in dienst, dan moet u geen arbeidsongevallenverzekering afsluiten. U bent zelf al verzekerd voor ziekte en invaliditeit via uw eigen verzekeringen zoals de verzekering gewaarborgd inkomen en uw privé hospitalisatieverzekering.

De vijf voorwaarden om te kunnen spreken van een arbeidsongeval

Om van een arbeidsongeval te kunnen spreken, moeten er vijf voorwaarden vervuld zijn:

  • Er doet zich een plotse gebeurtenis voor.
  • Een werknemer loopt een letsel op.
  • Er is een oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en het letsel.
  • Het ongeval gebeurt tijdens het werk.
  • Het ongeval gebeurt door de uitoefening van het werk.

Het letsel hoeft niet te leiden tot arbeidsongeschiktheid, wel tot medische kosten. Ook schade aan protheses en brillen wordt vergoed.

Ongeval onderweg naar het werk

Naast ongevallen op het werk, worden ook ongevallen op weg naar het werk als arbeidsongeval gezien als ze gebeuren op het normale traject van de werknemer. Wie een omweg neemt, is niet verzekerd.

Wat vergoedt de verzekeraar?

Tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid betaalt de verzekeraar een deel van de wedde van het personeelslid verder uit. De verzekeraar kan een controlearts sturen om de werknemer te onderzoeken.

Wat als de tijdelijke arbeidsongeschiktheid een blijvende arbeidsongeschiktheid wordt? Om dat vast te stellen wacht de verzekeraar totdat het letsel niet meer evolueert, de werknemer wordt met andere woorden niet meer beter of slechter. Dit noemen we de consolidatie. Vanaf dat moment betaalt de verzekeraar een rente uit, waarvan het bedrag afhangt van het vroegere loon en de graad van de blijvende ongeschiktheid.

De verzekeraar vergoedt daarnaast ook de medische kosten volgens de barema’s van het RIZIV. Hogere honoraria en supplementen voor eenpersoonskamers vallen ten laste van de werknemer zelf. Ook verplaatsingskosten die de werknemer maakt om medische redenen neemt de verzekeraar ten laste.

Bij een dodelijk arbeidsongeval hebben de nabestaanden van het slachtoffer recht op een schadevergoeding.

Wat kost een goede arbeidsongevallenverzekering?

De kostprijs van de verzekering hangt af van een aantal factoren:

  • Het aantal personeelsleden.
  • Het loon van de werknemer.
  • De sector waarin u actief bent: op een werf gebeuren er meer ongevallen dan op kantoor. In de bouwsector is het risico dan ook groter en zijn de premies hoger.

Wilt u een offerte voor een arbeidsongevallenverzekering?