De BA-autoverzekering: verplicht en dat is niet zonder reden

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto – vaak afgekort tot BA auto – is verplicht voor alle voertuigen die op de openbare weg komen. Die wettelijke verplichting is er uiteraard niet zomaar gekomen…

Waartegen beschermt de BA-verzekering auto?

Ook de allerbeste chauffeur en de grootste kilometervreter loopt het risico om vroeg of laat schade toe te brengen aan een andere weggebruiker en/of zijn voertuig. Het is bij deze schadegevallen dat de verplichte autoverzekering haar nut bewijst. Concreet: de BA auto vergoedt de lichamelijke schade die met je voertuig wordt aangebracht aan een derde, alsook de eventuele materiële schade aan het voertuig van deze derde, aan gebouwen of aan de openbare weg.

Wie is gedekt door de BA-autoverzekering?

Elke bestuurder van je auto is gedekt voor de veroorzaakte schade. Logischerwijs ben je dat zelf, maar ook wanneer iemand anders met je voertuig rijdt, of wanneer een passagier aansprakelijk wordt gesteld, komt de verzekering tussen voor de lichamelijke letsels en schade aan de auto van de tegenpartij. Wordt je auto gestolen en veroorzaakt de onrechtmatige bestuurder er een ongeval mee, dan wordt de aansprakelijkheid van deze dief wel niet gedekt door jouw verzekering. Slachtoffers kunnen dan aankloppen bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

Wat met de eigen schade?

De BA-autoverzekering dekt de schade aan derden. Daar vallen alle andere weggebruikers en je passagiers onder, maar jij niet. Uiteraard wil je ook dat je eigen schade wordt vergoed. Daarom sluit je best ook een bestuurdersverzekering (voor de lichamelijke schade aan de bestuurder) of een omniumverzekering (voor de materiële schade aan het voertuig) af.

Conclusie

De autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht, en dat is eigenlijk niet meer dan logisch. Ze zorgt ervoor dat je de schade die je veroorzaakt aan derden niet zelf moet ophoesten. Ben jij het slachtoffer? Dan heb je de garantie dat de opgelopen schade zal worden vergoed door de BA-autoverzekering van de veroorzaker.

Vragen over autoverzekeringen?