Belastingvoordeel optimaliseren

Hebt u al het nodige gedaan om uw belastingvoordeel voor 2016 te optimaliseren?

In België bedraagt het gemiddelde pensioen op dit ogenblik 1130,50 EUR per maand voor loontrekkenden en 814 EUR voor zelfstandigen. Om uw huidige levensstandaard te kunnen behouden, is het dus sterk aangeraden om voor uzelf een aanvullend pensioen op te bouwen, via een verzekering van de 3e pijler, dat wil zeggen pensioensparen en/of langetermijnsparen.

Lees meer