Langetermijnsparen

Ook door aan langetermijnsparen te doen legt u een appeltje voor de dorst aan. U sluit met een verzekeraar een levensverzekering af, waarvan u de begunstigde bent. De overheid vindt dit belangrijk en moedigt u aan met een belastingvermindering. Maar let op, als u al een woonkrediet hebt lopen, valt het voordeel vaak weg.

Een levensverzekeringscontract

Langetermijnsparen kan u alleen doen via een verzekeringscontract. Daarin ligt het grote verschil met pensioensparen, dat ook via een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds kan.

Van de verzekeraar krijgt u een minimum gewaarborgd rendement. Dat wordt verder aangevuld met een variabele bonus en winstdeelnames. Wat u precies krijgt, hangt natuurlijk af van de verzekeraar waarmee u in zee gaat.

Een belastingvermindering

Het maximumbedrag dat u kan sparen per jaar is afhankelijk van uw beroepsinkomsten. Op het bedrag dat u spaart, krijgt u een belastingvermindering van 30 %. Als we ook rekening houden met de aanvullende gemeentebelasting, doet u een effectieve besparing van 32,10 %.

Als u het maximumbedrag van 2.350 euro spaart, betaalt u ongeveer 750 euro minder belasting.

Langetermijnsparen en woonkrediet

Zowel voor langetermijnsparen als voor een hypothecaire lening krijgt u van de fiscus een fiscale tegemoetkoming in de vorm van een belastingvermindering. U zult dus minder personenbelasting betalen. Probleem is dat beide formules in België in dezelfde ‘korf’ vallen. Als u al een woonkrediet heeft lopen, die u fiscaal aftrekt, is uw korf meestal al gevuld. Als uw korf nog niet volledig is gevuld met uw hypothecaire lening, kunt u de korf wel aanvullen.

Welke voorwaarden moet u naleven?

Om recht te hebben op de belastingvermindering moet u de volgende voorwaarden naleven:

  • U bent Belgisch rijksinwoner of inwoner van de Europese Economische Ruimte (de EER = de EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).
  • U bent minstens 18 jaar oud en maximum 65 jaar op het moment dat u het contract afsluit.
  • Het contract heeft een minimumlooptijd van tien jaar.
  • Bij leven bent u de begunstigde, bij uw overlijden zijn uw erfgenamen de begunstigden.
  • Wanneer u het kapitaal krijgt, betaalt u 10 % belasting.

Wat levert het op?

Hoeveel u aan het einde van de rit overhoudt, hangt af van:

  • Het contract dat u afsluit.
  • Uw leeftijd bij het sluiten van het contract.
  • Het bedrag dat u jaarlijks kan sparen.

Het uiteindelijke rendement zal dus voor iedereen anders zijn. Maak een afspraak met ons. Dan kunnen we uw situatie bekijken en geven we u een idee wat u kan verwachten.

Vragen over langetermijnsparen?