Levensverzekeringen

Individueel Pensioen Toezeggingen (IPT)

Een IPT of individuele pensioentoezegging is eigenlijk een individuele levensverzekering. Uw vennootschap is de verzekeringnemer en betaalt de premies. U bent zelf de verzekerde en de begunstigde. Het uiteindelijke bijeen gespaarde kapitaal is voor u.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen is niet voldoende voor een rustige oude dag. Het is dus aan u om zelf initiatief te nemen. Via het VAPZ kan u een extra spaarpotje aanleggen voor uw pensioen. En, belangrijk op te weten, het is fiscaal interessant.

Tak 21, Tak 23, Tak 26

Het Tak 21-verzekeringscontract is een spaar- of beleggingsoplossing voor de middellange of lange termijn. Dit contract komt tot stand tussen een verzekeringnemer, een verzekerde, een begunstigde in geval van leven en een begunstigde in geval van overlijden. Het contract komt ten einde in geval van overlijden van de verzekerde, bij het verstrijken van de looptijd of in geval van vervroegde terugbetaling.

Tak 23 levensverzekeringen stellen je in staat om te streven naar een potentieel hoger rendement. De werking van deze tak bied je echter geen enkele garantie op het kapitaal en het rendement. Dat laatste varieert in feite naar gelang van de schommelingen op de beurs.

Tak 26 is geen verzekeringscontract zoals de tak 21, 23. Voor dit product zijn er geen verzekeringnemer, verzekerde en aangewezen begunstigden. Tak 26 houdt een kapitalisatie-operatie van uw investering of spaargeld in. Een belangrijk voordeel van de verzekering van tak 26 is dat ze je, afhankelijk van de gekozen oplossing, ofwel een gegarandeerde rentevoet biedt, aangevuld met een winstdeling, ofwel een basisrentevoet, aangevuld met een getrouwheidspremie.

Pensioensparen

Pensioensparen is een manier om privé te sparen voor uw pensioen. Het geeft u recht op een belastingvermindering. Om sparen te vergemakkelijken wordt het fiscaal aangemoedigd. U krijgt een belastingvermindering. Dat is een onmiddellijk voordeel: u betaalt minder personenbelasting. De sommen die u het ene jaar spaarde, leveren u het volgende jaar een belastingbesparing op.

Langetermijnsparen

Ook door aan langetermijnsparen te doen legt u een appeltje voor de dorst aan. U sluit met een verzekeraar een levensverzekering af, waarvan u de begunstigde bent. De overheid vindt dit belangrijk en moedigt u aan met een belastingvermindering. Maar let op, als u al een woonkrediet hebt lopen, valt het voordeel vaak weg.

Wilt u meer informatie over de diverse levensverzekeringen?