Omniumverzekering of niet?

Een omniumverzekering is niet verplicht, maar ze zorgt wel voor extra zekerheid. Ze voorziet namelijk in de vergoeding van de eigen schade van de verzekeringnemer.

Een omnium ‒ ook “allrisk verzekering” of “casco” genoemd ‒ kan je afsluiten voor verschillende dekkingen. Het is dus belangrijk dat duidelijk omschreven wordt voor welke risico’s je verzekerd wil zijn.

Mogelijke dekkingen van de omniumverzekering

  • Materiële of eigen schade aan het voertuig
  • Brand en diefstal
  • Glasbreuk, natuurelementen en aanrijding door dieren

De mini-omnium

Een mini-omnium of mini-casco sluit je af wanneer je enkel de waarborgen brand en diefstal en glasbreuk, natuurelementen en aanrijding wil. De eigen schade aan je voertuig is dan niet gedekt.

Aanvullende waarborgen bij je autoverzekering

Los van de omniumverzekering kan je je BA autoverzekering ook nog laten uitbreiden met een aantal aanvullende waarborgen:

  • Individuele ongevallen (ook wel de bestuurdersverzekering genoemd)
  • Pechverhelping & reisbijstand
  • Rechtsbijstand

Conclusie

Ongeveer een derde van alle personenwagens is verzekerd tegen eigen schade aan het voertuig. Daarnaast is ongeveer de helft van alle personenwagens verzekerd voor de andere dekkingen: brand en diefstal en glasbreuk, natuurelementen en aanrijding door dieren.

Vragen?