Pensioensparen

Wat is Pensioensparen?

Pensioensparen is een manier om privé te sparen voor uw pensioen. Het geeft u recht op een belastingvermindering.

Sparen in ruil voor een belastingsvermindering

Om sparen te vergemakkelijken wordt het fiscaal aangemoedigd. U krijgt een belastingvermindering. Dat is een onmiddellijk voordeel: u betaalt minder personenbelasting. De sommen die u het ene jaar spaarde, leveren u het volgende jaar een belastingbesparing op.

Welke voorwaarden moet u naleven?

  • U bent Belgisch rijksinwoner of inwoner van de Europese Economische Ruimte.
  • U bent minstens 18 jaar oud en maximum 65 jaar op het moment dat u het contract afsluit.
  • Het contract heeft een minimumlooptijd van tien jaar. U moet dus ten laatste op uw 55ste beginnen. Maar het is best zo vroeg mogelijk te beginnen.

Hoeveel sparen?

U spaart op fiscaal gunstige manier maximaal 990 euro (in 2022). U krijgt er een belastingvermindering van 30% voor. U betaalt 297 euro minder belasting.

Sinds 2019 kunt u ervoor kiezen om meer te sparen: tot 1.270 euro. Dan krijgt u wel een kleiner voordeel. De belastingvermindering zakt dan tot 25 %, wat u een voordeel van 317,5 euro geeft. Van zodra u 1 euro meer spaart dan 990 euro, valt u onder dit regime. Om zeker te zijn dat u geen vergissing begaat, zal uw bank u op dat moment vragen of u zeker bent dat u kiest voor de vermindering van 25 %.

Extra bijsparen (meer dan 990 euro), levert in verhouding dus een veel kleiner voordeel op. Heeft het dan nog wel zin? Ja, want u spaart meer en dankzij de kapitalisatie zal uw spaarpotje op termijn een stuk groter zijn. Uiteindelijk hangt het af van uw eigen wensen en van de som die u jaarlijks kunt en wilt sparen.

Spaarverzekering of Fonds?

Groot voordeel van pensioensparen (tegenover langetermijnsparen) is dat u kan kiezen tussen sparen via een spaarverzekering of een beleggingsfonds.

Sparen via een Pensioenspaarfonds

Als u spaart via een pensioenspaarfonds, belegt u in aandelen en obligaties. Dat betekent meer risico, maar potentieel ook meer rendement. Binnen deze formule heeft u nog een keuze tussen meer risicovolle fondsen (met meer aandelen) en minder risicovolle fondsen (met vooral obligaties).

Sparen via een Pensioenspaarverzekering

Sparen via een spaarverzekering is veiliger. Het lijkt veel meer op een klassiek spaarboekje bij de bank. U kunt het gespaard bedrag niet verliezen. U heeft een gegarandeerd minimumrendement en krijgt daar bovenop vaak nog bonussen en winstdeelnames. Maar dat staat niet vast.

Welke formule kiest u?

Wilt u potentieel meer rendement, dan kiest u voor een beleggingsfonds. Maar dan loopt u uiteraard ook meer risico. Speelt u liever op veilig, dan opteert u beter voor een spaarverzekering. Een jonge spaarder kan beter voor iets meer risico kiezen. Bent u al wat ouder, ga dan voor de zekerheid. U kunt te allen tijde naar een andere formule overstappen.
Twijfelt u over de beste vorm van pensioensparen? Maak een afspraak en wij bekijken al uw opties.

Hoeveel belastingen betaalt u?

U betaalt 8 % belasting op het kapitaal. Voor stortingen gedaan tot 31 december 2014, betaalt u tussen 2015 en 2019 elk jaar al 1 % vervroegde inning als voorschot. U heeft dus een deel van de heffing al betaald.

Voor stortingen vanaf 2015 moet u die heffing nog niet betalen.

Betaal de heffing op uw zestigste. U heeft dan volledig afgerekend, maar kunt nog wel vijf jaar verder sparen. De laatste vijf jaar zijn dan extra voordelig: u behoudt de belastingvermindering, maar betaalt geen belasting op het kapitaal dat u de laatste vijf jaar vergaart.

Vragen over pensioensparen?