Rechtsbijstand auto, je bescherming bij geschillen

Je bent slachtoffer van een verkeersongeval en de tegenpartij betwist je vraag tot schadevergoeding? Of je bent zelf in fout en hebt iemand nodig om je belangen te verdedigen? In beide gevallen vermijd je kosten met een rechtsbijstandsverzekering.

Drievoudige bescherming dankzij rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering is nuttig bij alle mogelijke geschillen die verband houden met de regeling van een schadegeval. We maken een onderscheid tussen drie scenario’s waar deze waarborg tussenkomt. Ten eerste de verkeersongevallen waarbij je in recht was, maar de tegenpartij haar aansprakelijkheid betwist. Ten tweede verkeersovertredingen of ongevallen in fout waarbij je voor de (politie)rechtbank moet komen. En ten derde contractuele geschillen met bijvoorbeeld een garagist, carwash of tankstation.

Welke dekking bij een rechtsbijstandverzekering?

Door een verzekering rechtsbijstand auto af te sluiten, geniet je na een schadegeval of een verkeersovertreding van de nodige administratieve en juridische bijstand zonder dat de kosten voor jou zijn. Onder die kosten vallen de erelonen van advocaten, kosten voor onderzoek en de eventuele gerechtskosten. Een rechtsbijstandverzekering is in die zin een waardevolle aanvulling op de verzekering BA auto, ook al is ze niet verplicht.

Rechtsbijstand bij een verkeersongeval ‘in recht’

Je bent in je recht bij een ongeval, maar de tegenpartij gaat niet akkoord? Of er is onenigheid over de expertise van de stoffelijke schade of de vergoeding van de lichamelijke schade. Bij dergelijke geschillen komt de rechtsbijstandverzekering tussen om je ‘burgerlijk verhaal’ uit te oefenen tegen de aansprakelijke. Altijd eerst via de minnelijke weg en daarna eventueel via een juridische procedure.

Rechtsbijstand bij een overtreding ‘in fout’

Je wordt vervolgd voor een verkeersovertreding? Of je hebt een auto-ongeval veroorzaakt? Dan verdedigt de verzekering rechtsbijstand je belangen voor de politierechtbank en neemt ze de kosten en erelonen voor die strafrechtelijke verdediging voor haar rekening. Opgelegde boetes moet je wel zelf betalen.

Rechtsbijstand bij contractuele geschillen

Je bent het oneens over een herstelling door je garagist? Je wagen komt met krassen uit de carwash? Of brandstof van slechte kwaliteit zorgde voor schade aan je wagen? Ook bij dergelijke geschillen vallen de procedure- en onderzoekskosten en de erelonen ten laste van je rechtsbijstandverzekering.

Conclusie

Zonder rechtsbijstandverzekering betaal je alle administratieve en gerechtelijke kosten zelf wanneer een geschil ontstaat over de aansprakelijkheid van een derde of wanneer je zelf in fout bent. Door een verzekering rechtsbijstand auto af te sluiten, word je beschermd en verdedigd zonder dat je voor de kosten opdraait. Better safe than sorry…

Vragen over rechtsbijstandverzekeringen?