Schuldsaldoverzekeringen

Hebt u een hypothecair krediet lopen? Dan sluit u best een schuldsaldoverzekering af. Bij uw overlijden betaalt uw verzekeraar dan het saldo van uw lening af. Zo moeten uw erfgenamen dat niet doen.

Een levensverzekering

Een schuldsaldoverzekering is een soort levensverzekering. Het is een overlijdensdekking die uitkeert wanneer u overlijdt. Bijzonder is dat deze verzekering specifiek bedoeld is voor wie een hypothecair krediet heeft afgesloten bij een bank. Concreet: als u overlijdt betaalt de verzekeraar uw lening af in plaats van uw erfgenamen. Zonder deze verzekering erven uw nabestaanden niet enkel uw goederen, maar ook uw hypothecaire schuld. Zo kan het dat uw partner alleen overblijft met een zware lening. Die hij of zij misschien alleen niet kan afbetalen.

U krijgt voor een schuldsaldoverzekering trouwens een fiscaal voordeel, in dezelfde ‘korf’ als uw lening.

U leent samen met uw partner

Als u samen met een partner leent, kunt u kiezen hoe sterk u zichzelf wilt verzekeren. U kunt kiezen voor de formule 2 × 50 % of 2 × 100 %. Wat is het verschil?

  • Bij een 2 × 50 % staat u elk in voor de helft van de afbetaling. Maar u bent ook elk maar voor de helft van de lening verzekerd. Als één van de partners overlijdt, betaalt de verzekeraar alleen zijn helft van de lening af. De overlevende partner is minder goed beschermd, want die moet zijn helft gewoon verder betalen. Dat kan samen met de gewone vaste kosten van het gezin, financieel nog altijd een zware dobber zijn. Nadeel: minder sterk beschermd, voordeel: minder hoge premies.
  • Bij een 2 × 100 % is elke partner voor het volledige bedrag van de lening verzekerd. Als één van de partners overlijdt, betaalt de verzekeraar de volledige lening af. De overlevende partner is dan ook schuldenvrij. Voordeel: meer zekerheid, nadeel: aanzienlijk hogere premies.

U kunt natuurlijk ook een tussenoplossing kiezen. Meestal hebben beide partners niet hetzelfde inkomen. Het is dan een goed idee om de partner die meer verdient voor een groter deel te verzekeren. U hebt zo meer zekerheid, zonder de hoge premies van een 2 × 100 %. Wij helpen u graag een evenwichtige verdeling te bepalen die past bij de financiële toestand van uw gezin.

Uw premie

Heel wat factoren hebben een invloed op de premie:

  • Uw leeftijd, hoe ouder u bent, hoe hoger de premie.
  • Uw geslacht, mannen betalen meer dan vrouwen.
  • De looptijd van de lening.
  • Uw gezondheid.
  • Uw gedrag, rokers zijn een hoger risico en betalen meer.

Jaarlijkse premie of in één keer

U kiest hoe u de premie betaalt:

  • U betaalt de premie in één keer, dat noemen we een koopsompremie. Dit is goedkoper dan jaarlijks betalen, maar u moet natuurlijk de som in een keer op tafel kunnen leggen.
  • U betaalt tijdens de hele of een deel van de (bv. 2/3) looptijd van uw lening een vaste premie per jaar.
  • U betaalt een variabele premie die daalt naargelang u meer van uw lening heeft afgelost.

Een medische vragenlijst invullen

Omdat eigenlijk uw overlijden verzekerd is, wil de verzekeraar er natuurlijk een zicht op hebben of u een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden betekent. Daarom moet u eerst een medische vragenlijst invullen. Een arts zal op basis van die vragenlijst advies geven aan de verzekeraar. Pas daarna kunt u definitief de verzekering afsluiten. Let op, u mag absoluut niet liegen bij het invullen van deze lijst.

Wilt u een offerte voor een schuldsaldoverzekering?