Tandzorgverzekering

Een deel van de tandartsbezoeken en -behandelingen wordt door de wettelijke ziekteverzekering terugbetaald. Jammer genoeg zijn er ook behandelingen waarvoor de tussenkomst zéér beperkt is of waarvoor er zelfs geen sprake is van een tussenkomst. Dan kunnen de kosten soms zeer hoog oplopen.

Wat is een tandzorgverzekering?

Een tandzorgverzekering is een verzekering die je kan afsluiten voor jezelf en je gezinsleden als aanvulling op jouw ziekteverzekering. Om te voorkomen dat je opdraait voor hoge onvoorziene kosten, kan je maar best een aanvullende tandzorgverzekering afsluiten. De tandzorgverzekering voorziet immers een tussenkomst voor behandelingen die niet gedekt zijn door je ziekteverzekering én voorziet ook nog een extra tussenkomst voor de mondzorgbehandelingen die slechts gedeeltelijk vergoed worden door je ziekteverzekering.

Enkele voorbeelden van mondzorgbehandelingen waarbij je slechts van beperkte tussenkomst geniet of waarvoor er zelfs geen tussenkomst voorzien wordt vanuit de wettelijke ziekteverzekering.

Uit welke dekkingen bestaat een tandzorgverzekering?

Voor alle mondbehandelingen waarvoor er geen tussenkomst of slechts een beperkte tussenkomst voorzien wordt door je verplichte ziekteverzekering kan je een beroep doen op de tandzorgverzekering. Ongeacht bij welke tandzorgverzekeraar je jouw aanvullende tandzorgverzekering afsluit, worden de volgende behandelingen gedekt (na of zonder tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering):

  • Conserverende behandelingen. Tot deze noemer behoort een bezoek aan de tandarts waarbij de tandarts tandsteen (of tandplak) verwijdert, een gaatje voorziet van een vulling, een wortelkanaalbehandeling uitvoert (= jouw tand ontzenuwen) of in het slechtste geval je tand trekt.
  • Tandprotheses (= prothetisch herstel). Hiertoe behoren de volgende tandprotheses, ter vervanging van je tand(-en): een tandimplantaat, een brug, een kroon…
  • Paradontologische behandelingen. Dit zijn gespecialiseerde behandelingen voor het tandvlees, het kaakbot, het steunweefsel van de tanden, loszittende tanden…
  • Othodontie (beugels, blokjes,…) voor zowel kinderen als volwassenen. De kosten voor deze behandeling kunnen zeer hoog oplopen en voor volwassenen wordt er geen tussenkomst voorzien, alhoewel je als volwassene ook recht hebt op een recht gebit.

Wilt u een offerte voor een tandzorgverzekering?