Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen is niet voldoende voor een rustige oude dag. Het is dus aan u om zelf initiatief te nemen. Via het VAPZ kan u een extra spaarpotje aanleggen voor uw pensioen. En, belangrijk op te weten, het is fiscaal interessant.

Is het pensioen van een zelfstandige voldoende?

Het pensioen van een zelfstandigen is geen vetpot. Om een aangename levensstandaard te behouden is zelf extra sparen dan ook nodig.

Waarom kiezen voor een VAPZ?

Een VAPZ biedt verschillende voordelen:

  • De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost.
  • U betaalt minder sociale bijdragen.
  • U krijgt een gewaarborgd rendement.

Gewoon VAPZ en Sociaal VAPZ

Bij een sociaal VAPZ ligt de aftrekbare premie 15 % hoger. Een deel van uw premies wordt dan gebruikt voor een solidariteitsfonds. U bouwt daarmee geen pensioen op, maar bent beter beschermd. U bent dan extra verzekerd:

  • Tegen arbeidsongeschiktheid en ernstige ziekte.
  • Bij moederschap.
  • In geval van overlijden.

De precieze dekking verschilt van verzekeraar tot verzekeraar.

Als u al voldoende verzekerd bent, hoeft u hier natuurlijk niet voor te kiezen. In dat geval gaat u voor de gewone VAPZ.

Wordt uw kapitaal belast?

Ja, wanneer u uw kapitaal ontvangt, moet u daar belastingen op betalen. De fiscus behandelt het kapitaal als een fictieve rente. Dat betekent dat u niet in één keer belasting betaalt op de hele som, maar gespreid over dertien jaar. Dat is voor u heel wat voordeliger. Als u 65 jaar of ouder bent wanneer u het kapitaal opneemt, betaalt u maar gedurende tien jaar belastingen. Dat is dus nog voordeliger.

Vragen over VAPZ?