Waarom je huispersoneel ook onder de arbeidsongevallenverzekering valt

Laat je iemand bij je thuis poetsen, klusjes opknappen of koken en betaal je die persoon daarvoor? Dan ben je wettelijk verplicht dit ‘huispersoneel’ te verzekeren tegen arbeidsongevallen.

Wat is de verzekering huispersoneel?

De verzekering huispersoneel is een arbeidsongevallenverzekering. Ze is wettelijk verplicht van zodra je mensen een vergoeding geeft om voor jou te werken in de privésfeer. In dat geval is jouw huis de werkplaats en is het personeel conform de arbeidsongevallenwet beschermd tegen alle ongevallen die zich daar voordoen terwijl ze voor jou of je gezin aan het werk zijn, alsook op weg naar en van hun werkplek. Belangrijk is wel dat de tewerkstelling zich in de privésfeer bevindt. Personeel met dienstencheques (die zijn verzekerd door hun werkgever), zelfstandigen of mensen die gratis voor jou werken, zijn bijgevolg niet gedekt door deze verzekering.

Wie valt onder de noemer huispersoneel?

Iedereen die je tegen betaling en onder jouw gezag normale huishoudelijke taken laat uitvoeren voor jou of je gezin. Laat je je handige buurman je tuin onderhouden en betaal je die daarvoor? Dan zal deze verzekering wel tussenbeide komen wanneer er iets gebeurt, en dit zowel wanneer dat onderhoud een keer per jaar of elke maand gebeurt. Ook je babysit, klusjesman, poetsvrouw en ander occasioneel huispersoneel komen in aanmerking.

Dekking van de verzekering huispersoneel

De verzekering huispersoneel vergoedt de medische kosten, de apotheek-, hospitalisatie- en verplaatsingskosten bij een lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval. Ze omvat ook vergoedingen ter compensatie van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Conclusie

De verzekering huispersoneel zorgt ervoor dat je zonder zorgen mensen bij je thuis kan laten werken. Als je een verzekeringscontract hebt afgesloten en dit huispersoneel betaalt, zijn alle partijen beschermd tegen verrassingen.

Meer weten over de ongevallenverzekering?